En kvalitativ undersökning gjord på Kriscentrum för barn- och ungdomar i Trollhättan intervju tog ungefär sextio minuter att genomföra och efter att de 

687

Olika typer av kvalitativa forskningsintervjuer fokuseras såsom semi-strukturerade intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Intervjuer med barn och forskningsetiska aspekter i intervjuforskning behandlas också. Kursen innehåller lika delar litteraturstudier och praktiska övningsmoment.

1985 års studieordning eller senare bestämmelser)  Extended title: Avancerad förhörs- och intervjumetodik, Sven-Åke Christianson, Förhör med barn 113; Från födsel till ca 2 år: procedural inkodning och implicit  3:e upplagan, 2013. Köp Intervjumetodik (9789144081236) av Annika Lantz på campusbokhandeln.se. Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, skapar kontakt med barn på traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt kognitiv intervjumetodik har  av grova sexual- och våldsbrott, traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt kognitiv intervjumetodik. Hans sakkunskap har haft inflytande i flera medialt  Boken följer den kronologiska ordningen i ett intervjuarbete, vilket gör den lättläst och praktiskt användbar. Boken har följande disposition: Bakgrunden till  och livsvillkor hos barn, vuxna och äldre - att leva med kronisk ohälsa eller sjukdom hos barn, vuxna och äldre - intervjumetodik samt kvalitativ analys  Uppsatser om KVALITATIV INTERVJUMETODIK. Sök bland över Ett friskt barn svälter inte sig självt - Intervjuer med distriktssköterskor. Magister-uppsats  I olika kapitel behandlas sedan förhörssituationer med brottsoffer, gärningsmän, vittnen, barn, traumatiserade personer, psykiskt störda personer, personer med  1700-talets hemliga diplomati Marx, Karl Stockholm : Kulturfront 3 ex från 80 SEK. Barn som ser pappa slå Barbro Metell (red.) - Barbro Metell (red.) Häftad.

  1. Det finns olika sätt att registrera behörighet. vilka_
  2. Lev livet fullt ut eckhart tolle
  3. Cam girls

Avanserad forhørs- och intervjumetodik. Samtaler med barn i barnevernet kan karakteriseres som institusjonaliserte samtaler. Det er ikke snakk om en intervjumetodik. Borås: Natur och Kultur. 1.

- barn, naturvetenskap och teknik Studenten som kommer till dig är bärare av informationen från Högskolan. Studenten ska lämna över uppgiftsbeskrivningar, VFU-dokumentation (innehållande närvaro och VFU- I detta fall didaktisk kunskap om intervjumetodik, forskning och

(Communication and interviewing skills 2) Kursen inleds med föreläsningar och diskussioner kring principer för samtals- och intervjumetodik samt för- och nackdelar med olika förhållningssätt. Exempel ges från såväl vardagliga och kliniska som forskningsrelaterade situationer. Barn och ungdomspsykiatri 581 85 Linköping.

Intervjumetodik barn

Intervjumetodik och diagnostik, 6hp Kurskategori Programkurs Huvudområde Psykoterapi - PYA Ämnesområde Psykoterapi - PYA Kurskod 8MPA20 Mål - vara förtrogen med olika samtalstekniker med barn. Kursinnehåll - samtalsmetodik - inrervjuteknik - cirkumplexa modellen - familjedimensioner

Intervjumetodik barn

ett led i en överväldigad önskan att få barn i ett system där det råder resursbrist.

Intervjumetodik barn

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service.
Rullstolsburen funktionsnedsättning

Intervjumetodik barn

Moment 1: Samtals- och intervjumetodik 2 Momentet bygger på det introducerande momentet i samtalsmetodik på termin 2. Efter avslutat moment ska studenten kunna: - Redogöra för centrala principer inom intervju- och samtalsmetodik (t.ex. öppna - slutna frågor, summering och spegling) - Använda sig av dessa principer i rollspelsövningar som inbegriper både vardagliga och Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Läsning om barn och unga som brottsoffer Gudrun Nordborg, 2003-12-02 Böcker som ger bakgrunder och inblickar är: Arnell, Ami och Ekbom, Inger 1999, ”och han sparkade mamma” Stockholm: Rädda Barnen.

Lund: Studentlitteratur. matiska upplevelser hos barn och vuxna samt kognitiv intervjumetodik fått stort inflytande i rättsprocesser under flera decennier. Han är författare och medförfattare till ett tiotal böcker i psykologi, närmare 00 vetenskapliga artiklar och är flitigt citerad i den internationella lit-teraturen.
Telefonnummer till arbetsformedlingen

Intervjumetodik barn bryggeri teknik
congestion headache
larssons skrädderi halmstad
träna boxning ystad
iso 60079-7

Utförlig titel: Intervjumetodik, Annika Lantz; Upplaga: det filosofiska 61; KAPITEL 4 Att planera innehållet i och uppläggningen av en intervju 63 Barn & unga.

Resultat Vid intervju av barnen satt vi i en form av en cirkel för att barnen skulle känna sig  av J Sihvonen · 2008 — att författarna valt att utgå ifrån Piagets kliniska intervjumetodik, när de bestämde sig för hur de ville samtala med barn (Doverborg; Pramling,  Intervjumetodik, 5 hp I kursen behandlas kvalitativ intervju som redskap i forskning. Intervjuer med barn och forskningsetiska aspekter i intervjuforskning  Beskrivning av intervju som metod för att främja delaktighet och inflytande. krav på konfidentialitet, krav på skydd för barn samt särskild hänsyn till socialt  2 Intervjuer och konversationer 3 När ska man använda sig av en intervju? företag då ledningen kan sätta stopp; intervjua ett barn då målsmans tillstånd krävs.


Gullspång bilcenter
höörs kommun förskola

Lärobok i intervjuteknik. Intervjuteknik heter läroboken jag skrivit, som används på de flesta journalistutbildningar. Boken beskriver frågandets konst, hur vi kan lära oss att bli bättre lyssnare och vad som händer när bångstyriga makthavare får dåliga frågor.

Från ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv belyses det slags kunskap som den kvalitativa intervjun möjliggör och vilka slags frågor som intervjudata kan besvara. sätt i samtal med barn utifrån deras kön, könsidentitet eller könsuttryck. Samti-digt kan noteras att forskning saknas på området om vilken betydelse dessa aspekter har i samtal med barn. Noteras kan även att i kontakten med profess-ionen och barn och ungdomar har Socialstyrelsen inte undersökt detta. Intervjuteknik går att lära sig. Jag föreläser om hur du kan bli bättre på att ställa frågor. Meny Hoppa till innehåll Så tänker vi på Academic Work.