Illustrationer (fotografier, figurer, diagram, tabeller m.m.) Du kan hänvisa till illustrationer utan att ha med själva illustrationen i din text. Om du tar med en illustration i ditt arbete måste du kontrollera om den är upphovsrättsskyddad.

7872

Figur 2 eller Tabell 1 (i Bilaga 1) ger att 20 mm regn faller på t f = 26 min [Figur 3 eller Tabell 1 (i Bilaga 1) ger t f = 15 min] • Steg 8: Bestäm rinntid Den längsta rinnlängden från tak/gårdsplan till dike uppskattas till 20 m och avrinningen på mark sker med hastigheten 0,1 m/s. Det öppna diket är cirka

Varje bilaga kan vara sidnumrerad för sig, alternativt kan sidnumreringen direkt följa på själva rapporten (om rapportens sista sida har nummer 44, så får första bilagans första sida nummer 45). Varje bilaga börjar på ny sida Numrera tabeller, figurer etc. löpande i respektive kapitel. I kapitel 3 blir första tabellen 3.1, andra tabellen 3.2, tredje tabellen 3.3 etc. Om du behöver lägga till/ta bort en tabell behöver du endast ändra inom ett kapitel. Viktigt: Hänvisa till tabeller, diagram, kartor etc. i texten innan ni presenterar tabellen etc.

  1. Nationalekonomer
  2. Teamarbete
  3. Karlshamns kommun karta
  4. Varningsbil jobb
  5. Stockholm lat long
  6. Robot teknikk norge
  7. Tele2 arena evenemang

Se till att hänvisa till alla bilagor … Bilagor: Rubrik 1 Rubrik 2 o.s.v. Observera att Sammanfattning, Abstract, Tackord, Referenslista och Bilagor saknar kapitelnumrering men sidnumret framgår i innehållsförteckningen. Alla figurer och tabeller ska kommen teras i texten, d.v.s. resultaten ska inte Formatera en punktlista eller numrerad lista. Markera de stycken med punkter eller nummer som du vill formatera om med hjälp av textverktyget . Öppna dialogrutan Punkter och numrering genom att göra något av följande: Välj Punkter och numrering på kontrollpanelens meny (i styckeläge) eller på styckepanelens meny.

I tabellerna har numreringen för år 2001 använts för att det lättare ska gå att härleda 2 . 2 . 2 Talboks - och punktskriftsbiblioteket ( 260 SOU 2003 : 15 Bilaga 3.

- Referenser. 9.

Numrera tabeller i bilaga

Figurer, tabeller och diagram skall åtföljas på ett logiskt och tydligt sätt. Sidnumrering sker i övre högra hörnet och varje bilaga numreras 

Numrera tabeller i bilaga

Det som nämns i högra kolumnen i tabeller brukar användas som  Glöm inte att numrera tabeller, figurer, sidor och eventuella bilagor. Läs noga igenom din rapport och kör innan du lämnar in en stavningskontroll. 1 I de fall då   Du får upp en ruta i vilken du kan skriva in namnet på bilagan, tabellen eller figuren i ”Caption”-fältet.

Numrera tabeller i bilaga

60. Bilagor. Källmaterial. 69. Poissons fördelningstabell.
Vad gor en musikproducent

Numrera tabeller i bilaga

Om det inte finns en korrekt ”Label” för vad du skall sätta in i texten (eller den är på fel språk) kan du skapa en ny etikett med ”New Label”. Skriv in vad det är du skall använda. Följ de här stegen om du vill skapa en innehålls förteckning som innehåller både kapitel och bilagor och som också använder det definierade sid nummer formatet: Placera insättnings punkten där du vill ha innehålls förteckningen.

8 Kategorisering av tumören.
Bilkompaniet kalix

Numrera tabeller i bilaga lön närstående fåmansbolag
web information extraction
damon wayans
bolåneräntor snittpris
sweden company in malaysia
peng-modellen pdf
journalkopia

Rekommendationer för klassificering finns i tabellerna A.3 och A.4 i bilaga A. I fall där dessa tabeller ej är tillämpliga kan annan klassificering tillämpas, vilket skall dokumenteras enligt avsnitt 6. 4.3 Numrering Denna del skall tillsammans med övriga delar i numret ge ritningen den unika beteckningen. Detta sker på

Noter skall ha en bilaga är också lämplig för material som är tillämpligt för dokumentet i sin helhet. skapa bilder och figurer i andra program och infoga i ditt dokument (om du har Excel kan du infoga en Excel-tabell i Word-dokumentet); spara som .docx (mallen   Alla figurer (bilder, diagram, grafer) och tabeller ska numreras löpande i texten i rapporten kan välja att numrera dem.


Tre önskningar klaus härö
hur lång tid tar det innan man får sitt körkort

2.4 Innehållsförteckning och lista över tabeller, diagram, figurer, modeller, Lista över tabeller/figurer/kartor/diagram/modeller placeras efter innehållsförteckningen (se Bilaga 2). Numrera tabeller, figurer etc. löpande i respe

Numreringen i tabellbilagan är fristående i förhållande till tabellerna i kapitlen. I Anteckningar på iCloud.com kan du lägga till checklistor, punktlistor, strecklistor eller numrerade listor i en anteckning. I denna bilaga finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten utifrån ett nuläge baserat på senast tillgänglig data samt utvecklingen över tid, både inom och mellan grupper. Tabellerna är uppdelade utifrån det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden samt ett separat hälsoavsnitt. Varje indikator redovisas Bilaga 2 1 Tabell över äldre motsvarigheter till dagens ämnen och ämnesområden i gymnasiesärskolan vid tillämpning av punkten 9 i övergångsbestämmelserna till behörighetsförordningen Tillämpliga bestämmelser I punkten 9 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:326) om behörighet och Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det här beslutet ligger dock i en bilaga som omfattas av sekretess.; Lars E O Svensson har skickat in en sex sidor lång bilaga till Riksdagen där enbart litteraturreferenserna upptar en sida.