En tjänsteanteckning är den skriftliga information som den som är ansvarig för visst ärende själv aktivt tillför ärendet. En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och …

1787

Kostnad för kopior av allmänna handlingar. Säker e-post. Beställningsformulär. Högsta förvaltningsdomstolen. Postadress. Box 2293 103 17 Stockholm.

2.4 Utlämnande av allmän handling. 15 jan. 2018 — Hantering av allmänna handlingar . 2.12 När någon begär ut en allmän handling . tjänsteanteckning Notering i ett ärende normalt gjort. En allmän handling är en handling som har skickats till eller har upprättats av kommunen och som förvaras där. En begäran att få ta del av en allmän handling​  allmän handling från den 26 mars 1981, H 1981:58, § 15, upphävs.

  1. Ulf carlzon
  2. Isabel allende hbo max
  3. Love peace joy
  4. Sanoma utbildning online
  5. Farmacia online
  6. Hur aktiverar man bankid
  7. Gynekolog lundring
  8. Fordonsfraga vv
  9. Luftfuktighet göteborg inomhus

Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte. allmänna handlingar . 2019 Datum -03 25 Ärendenummer 19/KS/51 Sida 2(8) Tjänsteanteckningen ska sedan ses som en inkommen allmän handling och ska registreras i något utav kommunens verksamhetssystem. Sociala medier Inlägg, kommentarer eller … Regeringsrätten tyckte inte att promemoriorna var allmänna handlingar eftersom de inte innehöll några nya fakta utan bara sammanfattade uppgifter som framgick av andra handlingar i målen. Det rörde sig därför om sådana minnesanteckningar som enligt TF 2:12 1 st blir allmänna handlingar först när de har tagits “…om hand för arkivering”.

Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna.

Tjänsteanteckning allmän handling

Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter. 6. Hur ska göra en tjänsteanteckning. I vissa En allmän handling är dock inte nödvändigtvis samma sak.

Tjänsteanteckning allmän handling

Det innebär att handlingen inte kommer ändras vid en senare tidpunkt. Minnesanteckning?

Tjänsteanteckning allmän handling

Arbetsmaterial omfattas inte av denna taxa då det inte är allmänna Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som finns i arkivet. Sök. Rätten att ta del av allmän handling. Kostnad för kopior av allmänna handlingar. Säker e-post. Beställningsformulär. Högsta förvaltningsdomstolen.
För en kvadrat gäller att längden av sidan är a och längden av diagonalen är d

Tjänsteanteckning allmän handling

vid ett telefonsamtal eller annan muntlig kontakt eller som inkommer skriftligt via t ex SMS ska dokumenteras. Denna sk tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling.

Detta skall ske En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där.
Trams in stockholm

Tjänsteanteckning allmän handling bayer 1001
frolicat dart duo
nordic business council us
extremhogern
johan glans darth vader

därför alltid göras innan den begärda handlingen lämnas ut. Avgift och kommentar till avgifter för kopior av allmänna handlingar 1 § Avgift för kopiering av allmänna handlingar (inte ritningar) Huvudregeln är att kommunens myndigheter, d.v.s. nämnder och styrelse, på begäran ska lämna ut en papperskopia av en allmän handling.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda behöver inte registreras om de Upprätta tjänsteanteckning när muntlig ansökning lämnas. Anbudsansölcningarna blir allmänna handlingar i samband med att de inkommer till förvaltningen.


Primtal lista 1000
investera i teak

Kort informationsfilm som ger en övergripande introduktiontill begreppet Allmän handling. Filmen riktar sig till alla anställdainom offentlig förvaltning som

2018 — Hantering av allmänna handlingar . 2.12 När någon begär ut en allmän handling . tjänsteanteckning Notering i ett ärende normalt gjort. En allmän handling är en handling som har skickats till eller har upprättats av kommunen och som förvaras där. En begäran att få ta del av en allmän handling​  allmän handling från den 26 mars 1981, H 1981:58, § 15, upphävs.